Ford Otosan’dan Geleceğin Tedarik Zincirini Şekillendirecek Adım – Otomotiv

Ford Otosan’dan Geleceğin Tedarik Zincirini Şekillendirecek Adım“Gelecek Şimdi” vizyonuyla ortaya koyduğu uzun dönemli sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda 300’den fazla tedarikçisini 2035 yılına kadar karbon nötr olmaya hazırlayan Ford Otosan “Tedarikçi Sürdürülebilirlik Manifestosu”nu açıkladı. Otomotiv sektörünün dönüşümüne öncü olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Ford Otosan için sürdürülebilirlik artık tedarikçi seçimlerinde bir kriter olacak. Ford Otosan “Gelecek Şimdi” vizyonu ile ortaya koyduğu uzun dönemli sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda tedarikçilerini, bayi ağını ve iş ortaklarını çalışmalarına dahil ederek tüm ekosistemde dönüşümün öncüsü olma yolunda güçlü, kapsamlı ve kararlı adımlarla ilerliyor.Türkiye’nin en geniş tedarik zincirlerinden birine sahip olan ve sürdürülebilirlik stratejisinin tüm paydaşları tarafından benimsenmesini değerli bulan Ford Otosan, önemli bir adım atarak gerçekleştirdiği Tedarikçi Sürdürülebilirlik Konferansı’nda “Tedarikçi Sürdürülebilirlik Manifestosu”nu paylaştı.“Sürdürülebilirlik alanında lider tedarik zinciri ile çalışmak” hedefiyle 2035 yılına kadar 300’den fazla tedarikçisini karbon nötr olmaya hazırlayan Ford Otosan bu manifesto ile yol haritasını netleştirdi.Yol haritası, Ford Otosan’ın sürdürülebilirlik anlayışının iş ortaklarına aktarılmasını ve değer zincirinde bulunan tüm tedarikçilerinin Ford Otosan’ın çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki sürdürülebilirlik yaklaşımı ile uyum esasına dayalı şekilde çalışmasını amaçlıyor.Ford Otosan Satın Alma Lideri Murat Senir, “Ford Otosan olarak faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde otomotiv sektöründe sürdürülebilirlik, hesap verebilirlik ve şeffaflık uygulamalarına öncülük ediyoruz. Tedarik zincirimizin emisyon etkisini sıfırladığı aşamaya gelmesi için 2022 yılında Tedarikçi Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi ve Geliştirmesi Programı’nı başlatmıştık.Şimdi sektörümüze öncülük etme vizyonumuzu bir adım daha ileri taşıyoruz, sürdürülebilirliği artık tedarikçi seçimlerinde Ford Otosan için bir kriter olarak belirliyoruz. Tedarikçilerimizden bu aşamadan sonra sürdürülebilirlik üzerine çalışacak ekipler kurmalarını, gerçekleştireceğimiz eğitim ve denetimlere tam katılım sağlamalarını, sürdürülebilirlik performanslarını artırmak için aksiyon almalarını, yıllık raporlama yapmalarını ve Paydaş Sürdürülebilirlik Manifestomuza bağlı kalmalarını istiyoruz” dedi.Tedarik zinciri sürdürülebilirlik manifestosu neleri kapsıyor?Dünyanın en değerli tedarik zinciri organizasyonları arasında yer alma hedefiyle çalışan Ford Otosan’ın “Tedarikçi Sürdürülebilirlik Manifestosu” uyarınca tedarikçilerinden beklediği taahhütleri şöyle sıralanıyor:2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefini destekleyecek projeleri önceliklendirmek, enerji verimliliği projelerini uygulamak. Yenilenebilir enerji ve malzeme kullanımını artıracak tasarım, faaliyet ve raporlamalarda bulunmak.Operasyonel süreçlerden kaynaklanan ürün başına su tüketimini azaltmak, yeni yatırım ve projelerde yenilikçi, sürdürülebilir su yönetim sistemlerini önceliklendirmek ve su stresi görülen yerleşkelerde öncelikli olarak su yönetimine odaklanmak.Atık oluşumunu önlemek, atıkları kaynağında azaltmak, döngüsel ekonomi kapsamında kaynakları daha verimli kullanmak ya da alternatif hammadde olarak kullanımlarını araştırmak, düzenli depolama sahasına giden atıkların azaltılmasına yönelik proje ve uygulamalar geliştirmek.Cinsiyet, cinsel yönelim, ırk veya fiziksel özellikleri hedef alan kalıp yargıları pekiştiren dil kullanımına karşı çıkmak. Açık, adil, şiddetsiz iletişimi teşvik etmek. Eşitlikçi, kapsayıcı bir politika benimsemek ve insan haklarına değer veren kurumlarla iş birliği yapmak.Toplumsal yatırım projeleri, bağış ve sponsorluk faaliyetleri aracılığıyla toplumu desteklemek.Tüm iş ve işlemlerde; yasalara, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, Birleşmiş Milletler Küresel İlkelerine (Global Compact) uymak, hesap verebilirliği ve açıklığı ilke edinmek.Tüm iş, eylem ve işlemlerde Çalışma İlkeleri ve Etik Kuralları’na uygun hareket etmek.Tedarik zincirinde sürdürülebilir ve şeffaf bir politika izlemek, bu doğrultuda Ford Otosan Çatışma Mineralleri Politikası’nda belirtilen hususları benimsemek ve tedarik zincirindeki madenlerin çatışmasız bölgelerden teminini sağlamak.  Ford Otosan, “Gelecek Şimdi” vizyonuyla sektöre öncülük ediyor Ford Otosan, 2022 yılında “Gelecek Şimdi” vizyonuyla iklim değişikliğinden atık yönetimi ve döngüsel ekonomiye, çeşitlilik ve kapsayıcılıktan toplumsal refaha katkı sunacak gönüllülük projelerine kadar pek çok alanda, Türkiye’de otomotiv ekosisteminin geleceğini dönüştürecek hedeflerini duyurdu.Bu kapsamda Ford Otosan Türkiye’deki üretim tesislerinde ve Ar-Ge merkezinde 2030’da karbon nötr olmayı amaçlıyor. Ayrıca tedarik zincirinin yanı sıra şirket lojistik operasyonlarını da 2035 senesinde karbon nötr hale getirmeyi hedefliyor.Döngüsel ekonomi ve sıfır atık alanındaki taahhütleri arasında; 2030 yılına kadar operasyonlarındaki düzenli depolama alanlarında sıfır atık politikası ile ilerlemek, tek kullanımlık plastikleri kişisel kullanımdan tamamen kaldırmak, üretilen araçlardaki plastik kullanımında geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir plastik oranını yüzde 30’a çıkarmak, tesislerinde araç başı temiz su kullanımını 2030’a kadar yüzde 40 oranında azaltmak bulunuyor.Otomotiv sektöründe en fazla kadın istihdamını sağlayan Ford Otosan, 2030 yılında tüm yönetim pozisyonlarındaki kadın oranını yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyor. Ayrıca yönetim kadrolarının en az yarısı kadın olan girişimleri desteklemeyi, 2026 yılına kadar topluma yönelik yapacağı farkındalık, eğitim ve finansal destek projeleriyle 100 bin kadına ulaşmayı hedefliyor. Bu hedeflere ek olarak teknoloji ve inovasyon alanında şirket içerisinde çalışan kadın oranını yüzde 30’a yükseltmeyi ve tüm bayi ağında ise 2 katına çıkarmayı taahhüt ediyor.

ALINTI KAYNAK: https://www.ekonomidunya.com/ford-otosan-dan-gelecegin-tedarik-zincirini-sekillendirecek-adim/48166/

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir